Mamá

Nunca che din que cando empezan a dicir “mamá” , a cousa é gradual. No medio do balbúceo andan dicindo “mamamamamam” ou “pzzzpzzzpzzz”, mesmo “apffffgrrppffff”, e iso, progresivamente, vaise  convertendo en “ma-ma-ma-ma-ma”, “pa-pa-pa-pa-pa”, “pan-pan-pan-pan” ou “ete” (que é o elemento máis polisémico, polo que estou comprobando, da linguaxe infantil). De súpeto un día, en lugar…

Continue reading →