Libros

Inma López Silva escribiu as novelas Neve en abril (1996), Concubinas (2002), Non quero ser Doris Day (2006), Memoria de cidades sen luz (2007), New York, New York (2008) e Maternosofía (2014). Tamén é autora dos libros de relatos Rosas, corvos e cancións (1998) Tinta (2012).